Latawce

Zasady bezpieczeństwa:

  • Masy termoutwardzalnej nie należy wkładać do ust.
  • Nie należy wypiekać w temperaturze powyżej 130 ºC, ponieważ mogą wytworzyć się niebezpieczne gazy.
  • Nie piec dłużej niż 30 minut.
  • Po użyciu dokładnie umyj wszystkie narzędzia oraz ręce.
  • Nie jedz, nie pij i nie pal w pobliżu miejsca pracy.
  • Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 8 roku życia.
  • Producent zaleca korzystanie z modeliny pod nadzorem dorosłych.